Pretul gazului pentru consumatori noncasnici

Categorii consumatori lei/MWh
A. Consumatori finali conectaţi direct la sistemul de transport
A.1 Consum anual până la 1.162,78 MWh 109,72
A.2 Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh 108,66
A.3 Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh 108,21
B. Consumatori finali conectaţi în sistemul de distribuţie
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 146,77
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh 146,25
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh 143,05
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh 141,33
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh 138,11
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh 128,67