Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei introduce noi drepturi şi obligaţii pentru clienţii finali de gaze naturale

 Ordinul pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (A.N.R.E) în luna decembrie 2012, a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Regulamentul stabileşte relaţiile dintre furnizorul şi clientul final de gaze naturale privind contractarea şi condiţiile de furnizare a gazelor naturale, precum şi relaţiile conexe ale furnizorului cu operatorii de sistem referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Prin acest ordin, A.N.R.E. introduce noi drepturi şi obligaţii pentru clienţii finali de gaze naturale, amintind pe scurt:

–       dreptul să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 3 săptămâni de la data solicitării, conform procedurii aprobate de A.N.R.E.;

–       dreptul să solicite şi să primească de la furnizor toate datele relevante privind propriul consum, pe ultimii 5 ani, fără să i se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu;

–       dreptul să i se pună la dispoziţie de către furnizor cel puţin două modalităţi de plată, care să îi permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii prevăzute în contract;

–       obligaţia să constituie în favoarea furnizorului de gaze naturale o garanţie financiară pentru un consum maxim echivalent pentru un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;

De asemenea, de amintit este faptul că un client final de gaze naturale nu are dreptul să schimbe tipul de contract, prin trecere de la furnizare negociată la furnizare reglementată.

Ordinul nr. 42 din 12/12/2012 poate fi consultat integral aici  sau puteţi accesa www.anre.ro.