Noutăți

29-11-2016 Facturile ENGIE nu mai pot fi achitate la partenerul Rompay

Începând cu 28 noiembrie 2016, facturile ENGIE nu mai pot fi achitate la terminalele de plată Rompay.  Îţi asigurăm în schimb multiple puncte de plată a facturii la partenerii noştri comerciali şi bancari.

Consultă aici lista modalităţilor de plată a facturii.

 

Mai simplu cu ENGIE! Cere cardul de client ENGIE în sediile noastre şi poţi achita factura de energie fără să ai factura la tine sau dacă nu cunoşti suma ce trebuie achitată. Pentru mai multe detalii click aici.

 

Îţi reamintim că poţi avea accces oriunde şi oricând la factura ta dacă alegi să o primeşti prin e-mail sau dacă îţi realizezi cont în Agenţia online sau în aplicaţia mobilă engiemobile.

07-11-2016 Câștigătorii campaniei "Cu ENGIE iernile devin tot mai plăcute"

[first_para]Campania "Cu ENGIE iernile devin tot mai plăcute" s-a încheiat în data de 26 octombrie.[/first_para]

583x192

Clienții care au ales serviciul de înlocuire centrale termice în condensație cu randament superior de la ENGIE au primit garantat un card de cumpărături în valoare de 300 de lei la Flanco sau pe flanco.ro

Lista câștigătorilor campaniei "Cu ENGIE iernile devin tot mai plăcute"

31-10-2016 Câștigători validați și în curs de validare - tombola campaniei factura prin e-mail

[first_para]Campania "Activează-ți factura ENGIE prin e-mail și primești reduceri la Flanco!" s-a încheiat în data de 15 septembrie 2016.[/first_para]

interior

Clienții care au ales să activeze factura prin e-mail in perioada 15 iunie - 15 septembrie 2016 au primit coduri de vouchere ce constau în reduceri de 50 lei pentru cumpărături de minim 300 lei în magazinele Flanco și pe flanco.ro.

Toți clienții care și-au activat factura ENGIE prin e-mail în perioada campaniei au intră automat în tombola pentru acordarea celor 100 de carduri cadou în valoare de 450 lei pentru cumpărături în magazinele Flanco si pe flanco.ro.

Lista câștigătorilor validați și a celor aflați în curs de validare – extragerea din 30 septembrie 2016.

Regulamentul campaniei este disponibil aici.

28-03-2016 GDF SUEZ Energy România devine ENGIE Romania

Anul 2015 a marcat lansarea în România a mărcii comerciale ENGIE: acesta este noul nume al Grupului GDF SUEZ la nivel mondial, simplu şi rezonant, un nume care evocă energia pentru toţi.

Vă informăm că, începând cu 28 martie 2016, GDF SUEZ Energy România își schimbă denumirea în
ENGIE Romania, iar Distrigaz Confort (companie membră a Grupului nostru) își schimbă denumirea
în ENGIE Servicii.

Toate contractele semnate de dumneavoastră cu GDF SUEZ Energy România rămân valabile, nefiind afectate de schimbarea numelui companiei.

 

12-01-2016 Noua Procedură privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, a intrat în vigoare Ordinul nr. 179/2015 pentru aprobarea Procedurii privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

Conform Procedurii aprobate prin Ordinul nr. 179/2015, efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice se face, în baza:

 1. Contractului de prestări servicii, încheiat cu un operator economic autorizat (O.E.) de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E.);
 2. Notificării trimise de Furnizorul de gaze naturale, în acest caz, ENGIE Romania*;
 3. Documentației tehnice ce a stat la baza execuției instalației de utilizare a gazelor naturale, avizată de către O.S. (operatorul de sistem) sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz**.

*Notificarea se va transmite de către Furnizor, în acest caz, ENGIE Romania, clientului final, din oficiu, în situațiile de scadență a verificării/reviziei periodice a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, care se realizează la 2 ani pentru verificare, respectiv 10 ani pentru revizie, cu minim 60 de zile înainte de data scadentă de verificare/revizie.

Notificarea poate fi solicitată furnizorului de gaze naturale și la cererea clientului final și/sau în situația în care a trecut o perioada mai mare de 6 luni de la întreruperea utilizării instalației de utilizare a gazelor naturale și/sau dupa orice eveniment care ar fi putut afecta instalatia de utilizare.

** În cazul în care clientul final nu deţine documentaţia tehnică, acesta are obligaţia să solicite, direct sau prin intermediul O.E. (operatorului economic) cu care a încheiat contractul de prestări servicii, o copie a acesteia de la O.S. sau de la O.E. autorizat de Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (A.N.R.E.) care a executat inițial instalaţia de utilizare.

Dacă O.S. sau O.E. autorizat A.N.R.E. care a executat inițial instalaţia de utilizare nu deţine documentaţia tehnică sau aceasta nu corespunde cu tipul şi debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de la locul de consum, clientul final are obligaţia să reconstituie, prin intermediul unui O.E. care deţine autorizaţie A.N.R.E. pentru proiectarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestări servicii, documentația tehnică, conform Ordinului nr. 179/2015, art. 6, pct-ele 6),7),8).

Important!

Notificarea este un document care trebuie păstrat de clientul final în vederea realizării verificării/reviziei periodice de către operatorul economic (O.E.) autorizat A.N.R.E. 

Notificarea conține informații despre ultima verificare/revizie periodică realizată și despre numărul, tipul și debitul nominal al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi puse în funcțiune.

Clientul final are obligația efectueze verificările/reviziile tehnice atât ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale individuale, cât și a celor comune, exclusiv prin intermediul unui O.E. autorizat de A.N.R.E., în baza unui contract de prestări servicii, până la data scadentă a verificării/reviziei, iar nerespectarea acestor obligații conduce la asumarea răspunderii clientului, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 179/2015.

Lista operatorilor economici autorizați A.N.R.E. poate fi consultată aici.

Menționăm că pentru efectuarea verificării/reviziei tehnice periodice, alături de documentele specificate la punctele 1,2,3, clientului final are obligația de a prezenta O.E. și alte documente, după caz:

 • Documente din care să rezulte că a fost efectuată curățarea și verificarea coșurilor și canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către O.E. autorizați, cu maximum 6 luni înainte de data verificării sau reviziei tehnice a instalației de utilizare a gazelor naturale;
 • Documente din care să rezulte efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

De asemenea, clientul final are obligația de a asigura respectarea condițiilor tehnice pentru funcționare în siguranță a instalației de utilizare gaze naturale, prin:

 • înlocuirea racordului flexibil montat în instalaţia de utilizare, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acestuia, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului;

 • înlocuirea detectorului/detectoarelor automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum, înaintea expirării duratei normate de utilizare a acesteia/acestora, în conformitate cu prescripţiile tehnice ale producătorului.

Ordinul 179/2015 poate fi consultat aici.

16-11-2015 Integrarea CONGAZ în GDF SUEZ Energy România

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, Congaz, companie având ca obiect de activitate distribuţia şi furnizarea de gaze naturale în judeţul Constanţa, va fi integrată în GDF SUEZ Energy România.

Integrarea survine ca urmare a achiziţiei succesive de către GDF SUEZ Energy România a pachetelor de acţiuni deţinute de OMV Petrom, E.ON Ruhrgas International în 2014 şi Petroconst în 2015.

În procesul de integrare, activitatea de furnizare a gazelor naturale derulată de Congaz va fi preluată de GDF SUEZ Energy România care a adoptat recent marca comercială ENGIE. De asemenea, activitatea de distribuție a gazelor naturale a companiei va fi preluată de către Distrigaz Sud Rețele, filială a GDF SUEZ Energy România.În consecinţă, după integrarea CONGAZ, începând cu data de 1 ianuarie 2016, viitorii clienți ENGIE trebuie să cunoască următoarele aspecte:

 • pentru urgențe tehnice de gaze naturale (miros de gaze naturale, incendii, explozii), se poate apela non-stop numerele de telefon 021.9281 sau (prefix local).981, apel taxabil conform tarifelor stabilite de operatorii de telefonie;
 • pentru informații privind contul dumneavoastră de client, se poate apela numerele de telefon 021.9366 sau (prefix local).936, de luni până vineri în intervalul orar 08:30 – 19:00 (apel taxabil conform tarifelor stabilite de operatorii de telefonie) sau prin formularul online disponibil pe engie.ro;
 • contractele de furnizare gaze naturale și servicii tehnice aflate în derulare rămân valabile, acestea nefiind afectate de această integrare;
 • facturile emise de către CONGAZ se vor putea achita, ca și până acum, în conturile bancare ale CONGAZ sau la partenerii de plată bancari si nonbancari, chiar dacă data scadenței este după 1 ianuarie 2016. După această dată, facturile, inclusiv cele emise anterior de CONGAZ, vor fi integral gestionate de GDF SUEZ Energy România;
 • începând cu 1 ianuarie 2016, preţurile finale pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici vor fi cele aprobate prin Ordinul ANRE nr. 105/2015 pentru GDF SUEZ Energy România;

Ca urmare a integrării sus-amintite, GDF SUEZ Energy România şi-a consolidat poziţia de cel mai mare distribuitor şi furnizor de gaze naturale al pieţei reglementate de gaze naturale din România. Grupul deserveşte în prezent un portofoliu de 1,5 milioane de clienţi şi operează o reţea de 18.500 km în 18 judeţe din partea de sud a ţării şi în municipiul Bucureşti.

Cu această ocazie, Eric Stab, Preşedinte şi CEO GDF SUEZ Energy România, a afirmat: ,,Integrarea companiei Congaz permite consolidarea poziţiei GDF SUEZ Energy România pe piaţa energiei din România, iar clienţilor Congaz le va facilita accesul la un portofoliu diversificat de produse şi servicii energetice.

26-10-2015 Informare privind factura de furnizare gaze naturale

GDF SUEZ Energy România revine la modalitatea de transmitere lunară a facturii, începând cu facturile emise după data de 26 octombrie 2015.

În ambele modalități de transmitere a facturilor - anterioară (o dată la 3 luni) și actuală (lunară) - cantităţile de gaze naturale facturate, inclusiv cele estimate, sunt determinate în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 77/2009, astfel: 2 luni de consumuri estimate (în cazul în care clientul nu transmite pentru aceste luni indexul autocitit în perioada de transmitere precizată pe factura de gaze naturale), urmate de o lună de regularizare consum, o dată la 3 luni (în baza indexului citit de către Operatorul Sistemului de Distribuţie a gazelor naturale).

Vă reamintim că aveţi posibilitatea de a transmite lunar indexul autocitit aferent consumului de gaze naturale în condiţiile şi la termenele precizate pe factură, prin următoarele modalităţi gratuite:

 1. în contul dumneavoastră din Agenţia online, care poate fi accesat de la orice calculator sau dispozitiv mobil, cu conexiune la Internet;
 2. în aplicaţia mobilă engiemobile.ro, care poate fi descărcată din Apple Store și Google Play;
 3. prin apel telefonic la 0800 800 200.

Vă mulțumim.

Echipa GDF SUEZ Energy România

___________________________________________________________________________________________

Activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către clienţii casnici este realizată în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 77/2009 privind aprobarea contractelor cadru pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale.

Mai jos, regăsiţi extrase din Ordinul ANRE nr. 77/2009:

 • ANEXA 2A, care reglementează printre altele, modalitatea de determinare a consumului de gaze naturale facturate:

“Art. 4 – (1) Cantităţile de gaze naturale furnizate consumatorului se stabilesc lunar, în conformitate cu prevederile Programului de consum, determinat conform Anexei nr. 2, program prevăzut în contractul de furnizare.

(2) Consumatorul poate transmite lunar indexul echipamentului de măsurare, în condiţiile şi la termenele precizate de furnizor.

(3) Indexul echipamentului de măsurare, care stă la baza determinării contravalorii serviciului de furnizare reglementată, se determină în următoarea ordine de prioritate: a) prin citire de către personalul împuternicit de către furnizor; b) prin autocitire; c) pe baza cantităţilor prevăzute în Programul de consum.

Art. 5. – Regularizarea contravalorii serviciului de furnizare reglementată, facturate lunar, se face pe baza indexului echipamentului de măsurare, citit o dată la 3 luni.”

 •  ANEXA 2 care reglementează programul de consum:

“Art. 1. – (1) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia consumatorului programul de consum determinat fie pe baza istoricului de consum al anului anterior, fie pe baza cantităţilor lunare determinate pe baza profilului de consum anual, care vor sta la baza facturării cantităţilor de energie estimate lunar.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consumatorul poate solicita motivat un program de consum diferit de istoricul de consum/profilul de consum, care va fi acceptat de furnizor.

Art. 2. – În cazul în care consumul înregistrat prin citire este mai mic decât consumul estimat facturat, furnizorul va proceda la regularizare, începând cu prima factură emisă după momentul citirii echipamentului de măsurare.”

21-09-2015 GDF SUEZ devine ENGIE

GDF SUEZ Energy România anunţă schimbarea mărcii comerciale în ENGIE şi în România. Adoptarea noului brand ENGIE în România survine ca o etapă firească a procesului internaţional de rebranding al mărcii GDF SUEZ în ENGIE, derulat sub moto-ul «Lumea se schimbă şi, odată cu ea, energia noastră» şi anunţat de către Grup în data de 24 aprilie 2015.

Noul brand ENGIE transmite o viziune umană și pozitivă a energiei, atât prin reprezentarea grafică a logo-ului, cât şi prin culoarea utilizată în logo care sugerează atât gazele naturale cât şi electricitatea. Logo-ul ENGIE reprezintă soarele care răsare pe planetă, simbolul unui început în lumea energiei. Numele ENGIE a fost ales pentru sonoritatea sa, fiind contragerea cuvântului energie. Sloganul „By people for people” va fi păstrat, căpătând un sens și mai pregnant într-un context în care soluţiile de energie sunt dezvoltate împreună cu partenerii şi clienţii noştri.

„La 10 ani de prezenţă în România, suntem pregătiţi să facem un nou pas în evoluţia companiei prin adoptarea noii mărci, ENGIE. Această schimbare de marcă va sprijini noua poziţionare care se va traduce la nivel local prin dezvoltarea unor produse şi servicii de eficienţă energetică care să permită diminuarea consumului de energie şi prin dezvoltarea de soluţii digitale menite să le faciliteze clienţilor un acces mai facil la serviciile şi ofertele noastre. Am încrederea că toate acestea vor aduce un plus de valoare capitalului de încredere dobândit până în prezent şi vor contribui la succesul mărcii ENGIE în România ’’ declară Eric Stab, Preşedinte Director General al GDF SUEZ Energy România.

Vă invitam sa aflati mai multe detalii din comunicatul de presă si dosarul de presă.

20-09-2015 Câștigătorii campaniei "Iarna este mai caldă cu ENGIE"

Campania cu premii "Iarna este mai caldă cu ENGIE" s-a încheiat în data de 15 noiembrie 2015

Banner-interior-583x218px

 

Primii 100 de clienți care au ales să înlocuiască centrala termică veche, cu una nouă de la ENGIE, au câștigat automat un cronotermostat Computherm Q3 wireless cu afișaj digital.* Acesta a fost montat de echipele noastre pentru orice contract de înlocuire a centralei termice pe care clienții noștri l-au încheiat cu GDF SUEZ Energy România în perioada 26 septembrie - 15 noiembrie 2015.

Lista câștigătorilor poate fi consultată aici.

Regulamentul campaniei "Iarna este mai caldă cu ENGIE" este disponibil aici.

*cu respectarea Regulamentului campaniei

 

 

24-08-2015 Cu unele lucruri nu este de glumit

siguranta site

În viață există lucruri cu care putem glumi și lucruri foarte serioase. Ca să putem glumi cu primele, nu trebuie să glumim cu siguranța noastră.

Dacă sesizaţi scăpări de gaze naturale într-o încăpere, clădire, respectaţi calm următorii paşi:

 • deschideţi toate uşile şi ferestrele pentru a aerisi;
 • nu folosiţi surse de foc;
 • nu acţionaţi întrerupătoarele sau aparatele electrice;
 • nu folosiţi liftul sau soneria.

În caz de cutremur, este vital să vă păstraţi calmul, să nu circulaţi pe scări, cu liftul sau pe lângă clădiri şi nu uitaţi să închideţi gazele naturale. Repunerea în funcţiune a instalaţiilor de gaze naturale se face doar de către operatorul sistemului de distribuţie.

Respectaţi termenele de verificare şi revizie a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale şi efectuaţi aceste operaţiuni numai cu operatorii economici autorizaţi de către ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei).