Tarife reconectare

Inițiați procesul de reluare a furnizării de gaze naturale prin achitarea obligațiilor de plată scadente, majorările de întârziere și realizați dovata plății integrale a debitului prin formularul de contact online.

Giving his fingers a workout

Reconectarea se va realiza în maxim 24 de ore și va fi efectuată de către reprezentanții operatorului de sistem, în prezența și numai cu acordul dumneavoastră. Consultați mai jos tarifele ENGIE aferente reluării alimentării cu gaze naturale, întreruptă ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată scadente (conform prevederilor contractuale).

Tarife ENGIE aferente reluării alimentării cu gaze naturale